Meest gestelde vragen

Wat voor een wijk wordt Land van Anna? Hoeveel woningen komen er? Is het mogelijk om mee te denken over de invulling van het groen? Allemaal vragen waarop je graag een antwoord wil. Gelet op de huidige status van het project kunnen we helaas nog niet alle vragen beantwoorden. Naar aanleiding van de vragen die ons de afgelopen periode hebben bereikt, is een selectie gemaakt van de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Stel dan hier je vraag.

Huidige situatie

Land van Anna is een integrale gebiedsontwikkeling op de locatie van de textielfabriek van Havep. De nieuwbouw voor Havep wordt begin 2022 verplaatst waarna de locatie geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. Met de natuurontwikkeling rondom de Nieuwe Leij is reeds een aanvang gemaakt, dit projectdeel wordt nog in 2021 afgerond.

Het beekdal van de Leij zal niet langer een grens zijn, maar juist de verbinding vormen tussen het landschap en Goirle. De Nieuwe Leij krijgt bredere en natuurlijke oevers om ruimte te bieden aan meer biodiversiteit. Een deel van de loop zal opnieuw gaan meanderen.

Voor de monumentale panden zijn de uitgangspunten handhaven, renoveren en eventueel een nieuwe functie geven. Daarnaast zal worden onderzocht of interessante bouwkundige elementen een nieuwe betekenis kunnen krijgen in de toekomstige woonbuurt. Het kantoor aan de Bergstraat wordt in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ getransformeerd naar appartementen.

De tuin van Huize Anna ligt grotendeels buiten het plangebied van het voorgenomen bestemmingsplan. Als onderdeel van de kwaliteitsimpuls aan het gebied wordt de tuin opgeknapt en worden de waardevolle bomen gehandhaafd. Het zuidelijke deel van de tuin wordt openbaar gebied. Aangrenzend aan dit openbaar gebied komen 8 exclusieve villa-kavels. Een van deze kavels beschikt over de mogelijkheid om een kangoeroewoning te realiseren, bijvoorbeeld voor zorgbehoevende familieleden.

Planvorming

Land van Anna kent straks 3 verschillende woonsferen met elk hun eigen identiteit:

Rondom de Fabriek | dit deelgebied volgt de contour van de historische fabrieksgebouwen. De woningen in dit deelgebied krijgen een robuuste en industriële uitstraling. Er komen autoluwe woonstraten en twee intieme pleintjes. Bestaande monumenten (zoals het ketelhuis, de schoorsteen en het voormalig kantoorgebouw) worden gerestaureerd.  Het huidig kantoorgebouw wordt herbestemd tot circa 13 appartementen.

In de Velden | Dit deelgebied kenmerkt zich door een losse en dorpse verkaveling. Dit buurtje volgt in de stedenbouw de groene loper en de diepe groene achtertuinen van de bestaande woningen.

Aan de Leij | De woningen en appartementen in dit deelgebied liggen direct aan het beekdal van de Nieuwe Leij en hebben vandaar uitzicht over de natuur in het landgoed Gorp en Roovert.

Qua natuurontwikkeling richten de ambities de zich op het herstellen en verbeteren van het watersysteeem van de Nieuwe Leij. Er is een gedetailleerd plan uitgewerkt om de Nieuwe Leij te profileren en de natuurlijke oorspronkelijke meandering terug te brengen. De oevers worden natuurlijk ingericht. Diverse agrarische gronden zuidelijke van De Leij worden bestemd tot natuur. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met flora en fauna. Zo worden de vleermuisroutes langs de bestaande boomstructuren en de tuin van Huize Anna gehandhaafd. In het plangebied komt een groene verbinding tussen de Bergstraat en de Leij. Deze zgn. Groene Loper én de groene zone rondom de appartementen zorgen voor een infiltratie van regenwater en eventuele buffering/afwatering in geval van extreme regenval. 

Het bestaande kantoor aan de Bergstraat leent zich voor transformatie naar appartementen. Voor deze herontwikkeling heeft zich reeds een collectief gemeld die het gebouw voor eigen rekening en risico wil transformeren. Verder zijn er geen mogelijkheden voor CPO binnen het plangebied.

In Land van Anna komen verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen.  ‘Rondom de Fabriek’ bestaat uit eengezinswoningen, herenhuizen en appartementen. ‘In de Velden’ bestaat uit ruime twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. ‘Aan de Leij’ bestaat uit vrijstaande villa’s, exclusieve appartementen en royale kavels.

Ja, aan de Bergstraat komen 25 sociale huurappartementen en 16 sociale koopappartementen.

Het parkeren is in het plangebied opgenomen conform de regels die de gemeente Goirle gebruikt en voldoet daarmee aan de gemeentelijke eisen op dat vlak. 

Het plangebied wordt voor auto’s op drie verschillende plaatsen ontsloten op de Bergstraat. Te weten ter plaatse van de ‘Groene Loper’ en bij de twee pleintjes in het plangebied. Daarnaast blijft de bestaande aansluiting vanuit de Watermolenstraat blijft gehandhaafd. 

Verkoopfase

We zijn op dit moment de procedures rondom het bestemmingsplan aan het doorlopen. Zie ook de pagina planning op deze site. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en deze een onherroepelijke status heeft gekregen wordt de verkoop gestart. De verwachting is dat de verkoop in het eerste kwartaal van 2022 kan starten.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor één van de woningen. Heeft u interesse en wilt u de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Maak dan uw woonaccount aan en ontvang de nieuwsbrief over de voortgang.

Er is op dit moment nog geen woning-specifieke informatie zoals plattegronden en verkoopprijzen bekend. Zodra hier meer over bekend is plaatsen wij dit op de website en communiceren wij dit via een nieuwsbrief.

Deze huurappartementen worden verkocht aan Leystromen. Stuur voor interesse in een van de huurwoningen een e-mail naar info@leystromen.nl onder vermelding van 'interesse huurwoning Van Puijenbroek Goirle'. Zij informeren u dan wanneer de verhuur van de woningen start. 

Nee, in het project worden geen bungalows aangeboden. Wel komen er appartementen en benedenwoningen.

Bouw- en realisatiefase

De sloop en asbestsanering van het eerste gedeelte van de fabriek start in november 2021. Voor de sloop en asbestsanering is Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V. uit Helvoirt geselecteerd. 

Bij het slopen van een fabriek en het realiseren van ruim 180 woningen is het onmogelijk om overlast geheel te voorkomen. We zullen de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. In een later stadium, nadat een bouwbedrijf en/of sloopbedrijf is geselecteerd wordt dit verder uitgewerkt.