Meest gestelde vragen

Wat voor een wijk wordt Land van Anna? Hoeveel woningen komen er? Wat staat er nog te koop? Wat is het bijzondere van wonen aan de Nieuwe Leij en tegenover Landgoed Gorp en Roovert? Allemaal vragen waarop we je graag een antwoord geven. Naar aanleiding van de vragen die ons de afgelopen periode hebben bereikt, is een selectie gemaakt van de meest gestelde vragen.

Staat je vraag er niet tussen? Stel dan hier je vraag of neem contact op met Van de Water Makelaars.

Land van Anna is een integrale gebiedsontwikkeling op de locatie van de textielfabriek van HAVEP. HAVEP is in het voorjaar van 2022 naar de Parallelweg in Goirle verhuisd, de huidige locatie wordt nu geschikt gemaakt voor woningbouw. De sloopactiviteiten vinden volop plaats. De natuurontwikkeling rondom de Nieuwe Leij is al gerealiseerd waarna de landschappelijke inrichting van Land van Anna verder vorm krijgt.

Huidige situatie

Het Beekdal van de Leij is niet langer een grens, maar vormt juist de verbinding tussen het landschap en Goirle. De Nieuwe Leij heeft bredere en natuurlijke oevers gekregen om ruimte te bieden aan meer biodiversiteit. Een deel van de loop meandert opnieuw. 

Voor de monumentale panden zijn de uitgangspunten handhaven, renoveren en eventueel een nieuwe functie geven. Daarnaast wordt onderzocht of interessante bouwkundige elementen een nieuwe betekenis kunnen krijgen in de toekomstige woonbuurt. Het kantoor aan de Bergstraat wordt in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ getransformeerd naar appartementen.

De tuin van Huize Anna ligt grotendeels buiten het plangebied van het voorgenomen bestemmingsplan. Als onderdeel van de kwaliteitsimpuls aan het gebied wordt de tuin opgeknapt en worden de waardevolle bomen gehandhaafd. Het zuidelijke deel van de tuin wordt straks openbaar gebied. Grenzend aan dit openbaar gebied komen 8 exclusieve villa-kavels. 

De directe buur van Land van Anna - Gorp en Roovert - is Brabants grootste landgoed in familiebezit en is vrij toegankelijk voor publiek. Via de brug over de Nieuwe Leij loop of fiets je zo het landgoed in. Voor bewoners van Land van Anna is het straks een heerlijk gebied om doorheen te struinen. Tijdens je bezoek kom je naast alle flora en fauna prachtige historische boerderijen en een kasteeltje tegen. Langs fiets- en wandelpaden geniet je van bos, heide, weilanden, vennen en beekjes. 

De familie Van Puijenbroek maakte het landgoed begin twintigste eeuw geschikt voor bos- en landbouw. Tegenwoordig bestaat het uit maar liefst 370 hectare landbouwgrond en 830 hectare bos en natuur. Lees in het Magazine Land van Anna (pag. 48 en 49) meer over Landgoed Gorp en Roovert.

Planvorming

Land van Anna kent straks drie verschillende woonsferen met elk hun eigen identiteit:

Aan de Leij | De vrijstaande villa’s,appartementen en bouwkavels in dit deelgebied liggen direct aan het Beekdal van de Nieuwe Leij en hebben vandaar uitzicht over de natuur in het Landgoed Gorp en Roovert.

In de Velden | Dit deelgebied kenmerkt zich door een losse en dorpse verkaveling. Dit buurtje volgt in de stedenbouw de groene loper en de diepe groene achtertuinen van de bestaande woningen.
 
Rondom de Fabriek | Dit deelgebied volgt de contouren van de historische fabrieksgebouwen. De woningen in dit deelgebied krijgen een robuuste en industriële uitstraling. Er komen autoluwe woonstraten en twee intieme pleintjes. Bestaande monumenten (zoals het ketelhuis, de schoorsteen en het voormalig kantoorgebouw) worden gerestaureerd.  Het huidig kantoorgebouw wordt herbestemd tot circa 11 appartementen (CPO).

Qua natuurontwikkeling is het watersysteem van de Nieuwe Leij het afgelopen jaar opnieuw ingericht en verbeterd. Er is een gedetailleerd plan uitgewerkt om de Nieuwe Leij te profileren en de natuurlijke oorspronkelijke meandering  weer terug te brengen. De oevers zijn natuurlijk ingericht. Diverse agrarische gronden ten zuiden van de Nieuwe Leij zijn nu bestemd tot natuur. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met flora en fauna. Zo zijn de vleermuisroutes langs de bestaande boomstructuren en de tuin van Huize Anna gehandhaafd. In het plangebied komt een groene verbinding tussen de Bergstraat en de Leij. Deze zogenaamde. ‘groene loper’ én de groene zone rondom de appartementen zorgen voor een infiltratie van regenwater en eventuele buffering/afwatering in geval van extreme regenval. 

Het bestaande kantoor aan de Bergstraat leent zich voor transformatie naar appartementen. Voor deze herontwikkeling heeft zich reeds een collectief gemeld dat het gebouw voor eigen rekening en risico wil transformeren. Verder zijn er geen mogelijkheden voor CPO binnen het plangebied.

In Land van Anna komen verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen. ‘Rondom de Fabriek’ (fase 2) bestaat uit eengezinswoningen, herenhuizen en appartementen, waaronder koopwoningen, sociale huurappartementen en vrije sector huurwoningen. ‘In de Velden’ (fase 1) bestaat uit ruime twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen en beneden-bovenwoningen. ‘Aan de Leij’ (fase 1) bestaat uit vrijstaande villa’s, exclusieve appartementen en royale villa kavels.

Aan de Bergstraat komen sociale huurappartementen.  Deze worden verkocht aan woningcorporatie Leystromen. De corporatie verhuurt deze woningen via Woning in Zicht. Een deel van de rijwoningen in Rondom de Fabriek (fase 2) worden vrije sector huurwoningen. Welke woningen dat precies zijn zie je in de interactieve kavelkaart zodra de verkoop van dit deelplan start. 

Het parkeren is in het plangebied opgenomen conform de regels die de gemeente Goirle gebruikt en voldoet daarmee aan de gemeentelijke eisen op dat vlak. 

Het plangebied wordt voor auto’s op drie verschillende plaatsen ontsloten op de Bergstraat. Te weten ter plaatse van de ‘groene loper’ en bij de twee pleintjes in het plangebied. Daarnaast blijft de bestaande aansluiting vanuit de Watermolenstraat gehandhaafd.

Land van Anna gaat in twee fases in verkoop. Fase 1 bestaat uit deelgebied Aan de Leij en deelplan In de Velden, met uitzondering van de beneden-/bovenwoningen aan de Bergstraat. De verkoop van de woningen van de deelgebieden Aan de Leij en In de Velden (fase 1) is in volle gang.

Deelgebied Rondom de Fabriek bestaat uit 32 koopwoningen, waarvan 27 rijwoningen (koopsom € 355.000 v.o.n.) en 5 herenhuizen (koopsom vanaf € 560.000 v.o.n.). De woningen van dit deelgebied gaan op vrijdag 14 april aanstaande in verkoop. De sociale huurappartementen in deelgebied Rondom de Fabriek worden verkocht aan Leystromen. Een deel van de rijwoningen in Rondom de Fabriek worden vrije sector huurwoningen. Welke woningen dat precies zijn zie je in de interactieve kavelkaart zodra de verkoop van dit deelplan start. 

Verkoopfase 1

De verkoop van fase 1 met woningen en kavels in deelgebied Aan de Leij en In de Velden is in volle gang. Fase 1 bestaat uit vrijstaande villa's, appartementen, zelfbouwkavels, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Bekijk het complete woningaanbod met alle verkoopinformatie via de speciale kavelkaart en appartementenzoeker op de pagina DE WONINGEN.

Via de kavelkaart en de woningzoeker is de stand van de verkoop te volgen en kun je zien welke woningen beschikbaar zijn. 

Heb je nog vragen. Neem dan contact op met de verkopend makelaar Van de Water uit Tilburg. Zij staan je graag te woord en geven een uitgebreide toelichting. 

 

Het complete woningaanbod van verkoopfase 1 staat online. Ga naar de pagina DE WONINGEN en bekijk alle bouwnummers via de speciale woning- en appartementzoeker (deze zijn het beste via een laptop, tablet of pc te bekijken). Via de interactieve kavelkaart en de woningzoeker is de stand van de verkoop te volgen en kun je zien of er nog woningen beschikbaar zijn. 

Wil je inschrijven? Maak dan een eigen account aan via de aanmeldknop BLIJF OF DE HOOGTE. Binnen dit account kun je een optie op een woning van fase 1 aanvragen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Van de Water Makelaars uit Tilburg. Zij staan je graag te woord en geven uitgebreide toelichting. 

 

Er komen geen huurwoningen in fase 1. 

In het project worden geen bungalows aangeboden. Wel komen er appartementen en eenlaagse beneden-bovenwoningen (in fase 2).

De beneden-/ bovenwoningen in deelgebied In de Velden worden verkocht aan woningcorporatie Leystromen. Leystromen verhuurt haar woningen via Woning in Zicht. Dat geldt ook voor deze nieuwbouwwoningen. Als je wilt reageren op een van deze woningen, moet je ingeschreven zijn bij Woning in Zicht. Op deze website kun je je inschrijven. Je vindt hier dagelijks nieuw aanbod van woningen van 6 corporaties in Midden-Brabant. De verhuur van deze woningen zal pas plaatsvinden na de start van de bouw.

Tips:

  • Als je wilt reageren op een woning, is het belangrijk dat je inkomensgegevens bij Woning in Zicht actueel zijn.
  • Op de website van Woning in Zicht kun je een zoekprofiel aanmaken. Daarin kun je bijvoorbeeld aangeven in wat voor woning je interesse hebt en in welke gemeente. Als er dan een woning vrijkomt die past bij jouw wensen, krijg je daarover een e-mail. Je kunt dan natuurlijk zelf beslissen of je op die woning wilt reageren of niet.

Bouw- en realisatiefase

De sloop- en saneringswerkzaamheden op de toekomstige bouwlocatie hebben plaatsgevonden vanaf november 2021 en zijn in december 2022 afgerond.

De omgevingsvergunning heeft in april 2023 een onherroepelijke status gekregen. Nu de vergunning onherroepelijke is, kan aannemer Huybregts Relou van start met de voorbereidingen voor de bouw. De aannemer is voornemens in juni 2023 met de bouw van Land van Anna fase 1 te starten. Zij beginnen dan met de appartementen, de bouw van een deel van de woningen start op een later moment dit jaar.

Bij het slopen van een fabriek en het realiseren van ruim 180 woningen is het onmogelijk om overlast geheel te voorkomen. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Verkoopfase 2

Fase 2 bestaat uit het woningaanbod in deelgebied Rondom de Fabriek (herenhuizen, rijwoningen, appartementen) en de beneden-bovenwoningen in deelgebied In de Velden. Deelgebied Rondom de Fabriek bestaat uit 31 koopwoningen, waarvan 26 rijwoningen (koopsom € 355.000 v.o.n.) en 5 herenhuizen (koopsom vanaf € 560.000 v.o.n.). Aan de Bergstraat komen sociale huurappartementen. Deze, en de beneden-bovenwoningen in deelgebied In de Velden, worden verkocht aan woningcorporatie Leystromen. Een deel van de rijwoningen in Rondom de Fabriek (fase 2) worden vrije sector huurwoningen. Welke woningen dat precies zijn zie je in de interactieve kavelkaart.

De verkoop van Rondom de Fabriek (fase 2) is gestart en de inschrijving is ondertussen gesloten. Heb je interesse in één van de woningen? Meld je aan als reservekandidaat via jouw persoonlijk account. Nog geen account? Maak er dan hier één aan.

Sociale huurwoningen
De sociale huurappartementen in deelgebied Rondom de Fabriek worden verkocht aan Leystromen. Leystromen verhuurt haar woningen via Woning in Zicht. Dat geldt ook voor deze nieuwbouwwoningen. Als je wilt reageren op een van deze woningen, moet je ingeschreven zijn bij Woning in Zicht. Op deze website kun je je inschrijven. Je vindt hier dagelijks nieuw aanbod van woningen van 6 corporaties in Midden-Brabant. De verhuur van deze woningen zal pas plaatsvinden na de start van de bouw.

Tips:

  • Als je wilt reageren op een woning, is het belangrijk dat je inkomensgegevens bij Woning in Zicht actueel zijn.
  • Op de website van Woning in Zicht kun je een zoekprofiel aanmaken. Daarin kun je bijvoorbeeld aangeven in wat voor woning je interesse hebt en in welke gemeente. Als er dan een woning vrijkomt die past bij jouw wensen, krijg je daarover een e-mail. Je kunt dan natuurlijk zelf beslissen of je op die woning wilt reageren of niet.

Vrije sector huurwoningen
Een deel van de rijwoningen in Rondom de Fabriek worden vrije sector huurwoningen. Welke woningen dat precies zijn zie je in de interactieve kavelkaart zodra de verkoop van dit deelplan start. 

Staat het antwoord er niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op.