Van textielfabriek naar duurzaam woongebied

Land van Anna wordt een unieke Goirlese woonwijk. De plek waar textielfabriek HAVEP ruim anderhalve eeuw draaide, verandert stap voor stap in een groen gebied waar wonen en duurzaamheid hand in hand gaan. Land van Anna wordt volledig energiezuinig, klimaatadaptief en natuurinclusief.

De natuur en biodiversiteit krijgen volop de ruimte. Zo worden de landschappelijk aangelegde straten voorzien van kruidenrijke grasbermen, worden wadi’s beplant met inheemse boomsoorten en dienen biodiverse hagen als erfafscheiding. Maar dat is niet alles. Er verrijst een vleermuistoren, de huizen krijgen groene gevels waar vogels en insecten zich thuis voelen, alle verlichting is vleermuisvriendelijk en voor de kinderen zijn er natuurlijke speelelementen.

De kavels van de woningen aan de Leij verdienen speciale aandacht. De privé natuurtuinen die grenzen aan de Nieuwe Leij  vormen tezamen de vloedtuin van Land van Anna: een plek waar overmatig water, vol met leven van de Leij, alle ruimte krijgt. Zodat een natuurlijke wisselwerking tussen het water en land kan ontstaan.

Natuurontwikkeling

De Nieuwe Leij heeft weer alle ruimte gekregen. Er is een gedetailleerd plan ontwikkeld waardoor deze schitterende beek weer volop kan meanderen, net als vroeger. De oevers zijn op een natuurlijke manier ingericht en de agrarische grond aan de zuidkant is bestemd voor natuur. In Land van Anna, tussen de Bergstraat en de Nieuwe Leij wordt straks een groene verbinding gecreëerd. Deze zogenaamde ‘groene loper’ en de groene zone rondom de appartementen zorgen ervoor dat regenwater in de grond wordt opgevangen en vastgehouden, wat een positieve invloed heeft op de natuur. Daarnaast dient dit als extra buffer in het geval van extreme regenval. 

De nieuwe leij krijgt
weer alle ruimte

De tuin van Huize Anna

Deel van de tuin van Huize Anna wordt openbare tuin

De tuin van Huize Anna ondergaat een ware metamorfose, waarbij de natuur de ruimte krijgt en waardevolle bomen worden behouden. Het zuidelijke gedeelte van de tuin wordt openbaar, zodat bewoners uit de omgeving hiervan kunnen genieten. Aan dit openbare gedeelte grenzen acht kavels voor de realisatie van exclusieve villa’s.

Landgoed gorp & roovert wordt jouw achtertuin

Wonen aan Landgoed Gorp en Roovert

Wonen in het Land van Anna is wonen omringd door de natuur. Met een weids uitzicht over Landgoed Gorp en Roovert, eigendom van de familie Van Puijenbroek. Dit schitterende landgoed bestaat uit maar liefst 800 hectare bos en 370 hectare landbouwgrond. Een groene oase vol met fiets- en wandelpaden door het bos en langs heidevelden, weilanden, vennen en beekjes. Schitterende routes waar bewoners en dorpsgenoten volop van kunnen genieten.