Bestemmingsplan Zuidrand Goirle - Land van Anna onherroepelijk

14 juni 2022

Hoera, we hebben fantastisch nieuws! Het raadsbesluit van 29 maart 2022 voor het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna” is definitief vastgesteld. Het is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Land van Anna. Het bestemmingsplan is op 3 juni 2022 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

De sloop aan de Bergstraat in Goirle is in volle gang. Naar verwachting starten na de zomer de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de locatie.