Gemeenteraad Goirle stelt bestemmingsplan Land van Anna unaniem vast!

29 maart 2022

Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van nieuwbouwplan Land van Anna. Afgelopen dinsdagavond (29 maart 2022) heeft de gemeenteraad van Goirle het bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna, unaniem vastgesteld.

Met het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling en bouw van de circa 180 woningen met bijbehorende groen-, water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt. In het plan is veel aandacht voor gezond wonen, energietransitie, groene klimaatoplossingen, natuur en duurzaamheid.