Sloop eerste gedeelte HAVEP fabriek in november gestart

15 november 2021

Om ruimte te maken voor de bouw van de woningen in Land van Anna wordt deze maand een start gemaakt met de sloop en asbestsanering van het eerste gedeelte van de HaVeP fabriek. Voor de sloop en sanering is Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V. uit Helvoirt geselecteerd. In eerste instantie zullen ze in de maand november de aanwezige asbest in de gebouwen saneren. In de maand december zal worden gestart met de sloop van de eerste opstallen. De direct omwonenden van de fabriek hebben een brief met nadere informatie over de sloopwerkzaamheden ontvangen. De beeldbepalende (rijks)monumenten op het terrein van Land van Anna worden uiteraard niet gesloopt. Bij deze monumenten zijn de uitgangspunten handhaven, renoveren en eventueel een nieuwe functie geven.