Stand van zaken

De afgelopen jaren is door alle partijen samen met de gemeente Goirle hard gewerkt aan de ontwikkeling van Land van Anna. Zo is het stedenbouwkundig ontwerp afgerond en is het bestemmingsplan op 3 juni 2022 onherroepelijk geworden. De omliggende bebouwing, de verkeersafwikkeling, de inrichting van de openbare ruimte en de natuurontwikkeling hebben in de planvorming een belangrijke rol gespeeld.

Onderstaande fasering geeft een goed beeld van de te doorlopen stappen om de woningen in Land van Anna te kunnen realiseren. Op 18  juni 2022 is de verkoop van de woningen en kavels in de deelgebieden Aan de Leij en In de Velden gestart.