Stand van zaken

De afgelopen periode is door alle partijen samen met de gemeente Goirle hard gewerkt aan de ontwikkeling van Land van Anna. Zo is het stedenbouwkundig ontwerp voltooid en is het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. De omliggende bebouwing, de verkeersafwikkeling, de inrichting van de openbare ruimte en de natuurontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Onderstaande fasering geeft een goed beeld van de te doorlopen stappen om de woningen in Land van Anna te kunnen bouwen.