Stand van zaken

De afgelopen jaren is door alle partijen samen met de gemeente Goirle hard gewerkt aan de ontwikkeling van Land van Anna. Zo is het stedenbouwkundig ontwerp afgerond en is het bestemmingsplan op 3 juni 2022 onherroepelijk geworden. De omliggende bebouwing, de verkeersafwikkeling, de inrichting van de openbare ruimte en de natuurontwikkeling hebben in de planvorming een belangrijke rol gespeeld.

Onderstaande fasering geeft een goed beeld van de te doorlopen stappen om de woningen in Land van Anna te kunnen realiseren. De verkoop van woningen van fase 1, de deelgebieden Aan de Leij en In de Velden, en fase 2, Rondom de Fabriek, is in volle gang.